×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Birim Kalite Politikamız
Birim Kalite Politikamız

Müşavirliğimiz, üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket eden, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, paydaşlarını sisteme dahil eden, evrensel etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi bir kalite yönetim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda kalite politikamız;
  • Kalite Güvencesi Sistemine tüm paydaşlarımızın katılımını,
  • İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini,
  • Nitelikli personelin istihdamını,
  • Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını ve israfın önlenmesini,
  • Etkin bir risk yönetimi stratejisi sürdürülmesini esas alır.